Interpret - František Beer

Interpetom koncertu 2.7.2023 je:


František Beer (*1989)


Po štúdiu klavíra na ZUŠ pokračoval na Konzervatóriu v Košiciach, ktoré v roku 2009 ukončil maturitnou skúškou v odbore cirkevná hudba u Klementa Rečla. Pokračoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré ukončil absolutóriom v roku 2011 pod vedením Mareka Vrábela. Získal 1. miesto v I. kategórii na Súťaži študentov konzervatórií v roku 2009 v Bratislave.


V rokoch 2011 až 2018 absolvoval na Musikhochschule Lübeck (Nemecko) v organovej triede Franza Danksagmüllera štúdium bakalárskeho odboru cirkevná hudba a magisterského odboru hra na organe.


Medzi rokmi 2002-2013 pôsobil ako organista dominikánskeho kostola v Košiciach. V rokoch 2012-2015 ako asistent organistu v evanjelickom Chráme sv. Jakuba v Lübecku a vo farnosti sv. Vicelína v meste Bad Oldesloe. Od roku 2015 je organistom v Kostole sv. Bartolomeja v Košiciach – Myslave a hosťuje v košickom Dóme svätej Alžbety pri slávení pontifikálnych a slávnostných bohoslužieb.

V roku 2018 bol dekrétom košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera poverený vykonávaním funkcie diecézneho organológa košickej arcidiecézy. Od roku 2022 je členom Hudobnej subkomisie liturgickej komisie KBS, Komisie pre cirkevnú hudbu košickej arcidiecézy ako aj Komisie odborníkov pre historické organy, ktorá je súčasťou Hudobného centra v Bratislave.

Osvetovou činnosťou a komponovaním sa angažuje v oblasti cirkevnej hudby na Slovensku. Má vlastný kanál na portáli youtube.com, propagujúci piesne z Jednotného katolíckeho spevníka a liturgickú hudbu celkovo.


Vzduch, ktorý rozozvučí píšťaly barokového pozitívu z roku 1762 je až dodnes čerpaný ručne. František Beer si pre koncert pripravil nielen diela starých majstrov, ale aj žijúcich skladateľov.