Organový koncert 2024

Interpret pripravovaného koncertu 14.7.2024 

Łukasz Mosur 


Koncertný organista, akademický pedagóg, organizátor hudobného života.

 

Je absolventom Hudobnej univerzity Fryderyka Chopina vo Varšave, Musikhochschule v nemeckom Lubecku a Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

 

Łukasz Mosur koncertoval v mnohých európskych krajinách na najvýznamnejších organových festivaloch v Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku, Holandsku, Dánsku, Belgicku, Litve a Poľsku. Stal sa víťazom medzinárodných organových súťaží v Poľsku, Litve a Nemecku. Pôsobí ako umelecký riaditeľ medzinárodného cyklu organových a komorných koncertov na historické nástroje z južného Veľkopoľska.

 

Vedie pedagogickú činnosť na Katedre organu, cirkevnej hudby, čembala a starej hudby na Hudobnej akadémia Grażyny a Kiejstuta Bacewiczových v Lodži.

V súčasnosti pôsobí ako prvý organista a hudobný riaditeľ Rímskokatolíckeho farského centra vo švajčiarskom Furttale.

 

Okrem iného konzultuje projekty reštaurovania historických organov.

 

Za svoje úspechy bol ocenený ministrom kultúry Poľskej republiky ako i poľskými a nemeckými nadáciami podporujúcimi rozvoj najtalentovanejších hudobníkov.

Vzduch, ktorý rozozvučí píšťaly barokového organového pozitívu z roku 1762 je až dodnes čerpaný ručne. 

Łukasz Mosur si pre koncert pripravil nielen diela starých majstrov, ale aj žijúcich skladateľov.