Aktivity v obci

Aktivity v obci

Od roku 2004 v obci pôsobí občianske združenie Alter Nativa. V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou združenie robilo výskum v miestnych tradičných čerešňových sadoch, oplývajúcimi asi 4000 stromami približne šesťdesiatich tradičných a starých odrôd a variet.

V rámci svojich aktivít združenie pomáha pri zachovaní a rozvoji obce, rekonštruuje tradičné domy, podarilo sa tiež zrekonštruovať budovu bývalej školy, a tak priniesť obci a jej občanom "Komunitné centrum", postavila sa "obecná pec na pečenie chleba a koláčov" či altánok s vegetačnou strechou.

Okrem iných aktivít združenie propaguje "Permakultúru", systém pre navrhovanie trvalo udržateľných ľudských sídiel. Poriada kurzy permakultúry a v rámci malého vydavateľstva vydáva publikácie blízke téme.

Svoje aktivity združenie propaguje prostredníctvom internetovej stránky www.alter-nativa.sk, či profiloch na Facebooku, Instagrame, Twitteri či Pintereste :)

Fotografia je z jedného z kurzov, ktoré združenie v obci poriada.