História a pamiatky

Dejiny Brdárky

Dejiny Brdárky siahajú do 12. storočia, kedy sa na jej území nachádzali pastierske osady. Po ich zániku bola nanovo osídlená Valachmi, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1556. Obec patrila rodine Bebekovcov, neskôr rodine Andrássyovcov. Začiatkom 19. storočia postihla obec morová epidémia, počas tejto zahynula väčšina obyvateľov. V dedine sa zachovali mnohé domy zo začiatku 20. storočia, niektoré sú už moderne upravené. Ako stavebný materiál sa používali tehly z nepálenej hliny.

Oblasť Gemera rozkvitla ovocnými sadmi v 18. storočí. Podstatný vplyv na rozvoj ovocinárstva má Jozef II., ktorý vydal príkaz vysádzať ovocné stromy najmä okolo ciest. Aj samotné nie príliš pohostinné prírodné podmienky priviedli ľudí k ovocinárstvu. Ovocné stromy sa sadili do záhrad i na lúkach. Sady nebývali oplotené, za zoťatie stromu hrozila pokuta 300 zlatých.

Obyvatelia vyvážali značné množstvo ovocia do Spiša a odtiaľ prinášali soľ. Takto obchodovali najmä ľudia z Hankovej a Brdárky.

Máloktorá obec sa mohla popýšiť takými veľkými sadmi ako práve Brdárka. Na dolnú zem sa chodilo predávať najviac do Jágra, či Miskolca.

Svoj rozkvet prežívala Brdárka na prelome 19. - 20. storočia, kedy mala vyše dvesto obyvateľov. Zaoberali sa pastierstvom a chovom dobytka, drevorubačstvom a ovocinárstvom. Okrem vychýrených brdárskych čerešní, sú v obci a jej okolí tiež stovky hruškových, jabloňových a orechových stromov, ktoré dodnes obklopujú obec.

Dnes má Brdárka niečo cez 60 obyvateľov a 40 domov, z ktorých sú viaceré opustené. Brdárčania pracujú na domácich hospodárstvach, chovajú ovce, niektorí sa zaoberajú obnovou ovocných sadov, alebo sa venujú starostlivosti o včely.


Brdársky kostol

Evanjelický a.v. renesančno-barokový kostol bol postavený v roku 1696 na mieste pôvodného dreveného kostola. V roku 1786 bol prestavaný.

Veža pochádza z roku 1850 a vnútorné zariadenie kostola z 18. a 19. storočia.

V kostole sa nachádzal vzácny historický organ od majstra Wallachyho. Pozoruhodná je veža postavená v štýle ľudového baroka, krytá zvoncovitou šindľovou strechou, ktorá obsahuje špecifické architektonické kvality.